Verkeersbrigadiers


In het afgelopen cursusjaar werden de ouders/verzorgers van kinderen uit de nieuwe groep 3 opgeleid tot verkeersbrigadier. Zij verzorgen, samen met ouders van kinderen uit andere groepen die zich willen inzetten voor de verkeersveiligheid van al onze kinderen, voor het komende schooljaar in tweetallen de oversteek nabij de parkeerplaats aan de Van Andelweg.

Oversteken:DSC02840

  • Op de zebra aan de Van Andelweg d.m.v. verkeersbrigadiers van 8.30–8.45 uur, om 12.00 uur,
    van 13.00–13.15 uur en om 15.30 uur. Dit gebeurt alle dagen, uitgezonderd de vrijdagmiddag.
  • Elke schooldag staat er om 12.00 uur en om 15.30 uur een leerkracht bij de uitgang van het plein aan de Staphorster Kerkweg om kinderen te laten oversteken.
    Op woensdag alleen om 12.15 uur.

Verkeersouder(s)

Zij regelen het oversteekrooster voor de verkeersbrigadiers en regelen de opleiding samen met de regionale politie. In alle andere zaken betreffende het verkeer heeft de verkeersouder een belangrijke taak, zoals het coördineren van de verkeersexamens voor de kinderen in groep 7, de contacten met VVN en de gemeente en de organisatie van het project “Van 8 naar 1” over de veilige fietsroute voor de aanstaande brugklassers.

Onze verkeersouders zijn:

Anja Fridrichs
Gerien Roze