Jaarverslag OR 2015-2016

De ouderraad bestaat uit een aantal enthousiaste ouders die het leuk vinden om het team te ondersteunen bij verschillende activiteiten binnen de school.

De huidige samenstelling van de ouderraad ziet er als volgt uit:

Mariska Bloemberg (voorzitter)
Esther Roo (penningmeester)
Angeliek Wesselink (secretaresse)
Klaasje Schra (lid)
Monique Faber (lid)
Karin Kruithof (lid)
Marilyn Morsink (lid)
Annelies Veijer (lid)
Danine Kruithof (lid)
Jan Schipper (lid)

Namens team CNS: Petra Vegter, Gerjanne Boerhof en Jan Wink

De ouderraad heeft jaarlijks een aantal vaste activiteiten op de agenda staan.

Coördinatie oud papier (tevens vaste inkomstenbron ouderraad)
Fred Klosse (oud OR lid) coördineert het oud papier. Samen met een aantal ouders wordt er maandelijks papier opgehaald bij een aantal bedrijven. Dit wordt gestort in een container aan de van Andelweg (Redder).

Via de gemeente ontvangen we een vast gedeelte van de opbrengst van het oude papier dat gemeente ophaalt (middels de papiercontainers) . Deze regeling loopt nog voor 6 jaar. Met de opbrengst van dit oude papier is het voor de OR mogelijk om het bestuur en dus de school te ondersteunen bij enkele extra eenmalige uitgaven. Voorwaarde is wel dat de doelen extra uitgaven zijn die niet binnen de reguliere leermiddelen vallen. Dus de extra’s die het voor de kinderen extra leuk maken op school.

Organiseren Worstenactie
De worstenactie is altijd een erg intensieve tijd voor de ouderraad, er moet veel werk worden verzet in een korte tijd. Het is geweldig om ieder jaar weer te zien hoeveel kinderen zich hier voor inzetten. En laten we de hulp van de ouders niet vergeten, elk jaar hebben we gelukkig weer voldoende ouders die ons een handje willen helpen. De opbrengst wordt in afstemming met het team besteed aan spelmateriaal voor de kinderen. Van de opbrengst van het afgelopen jaar hebben we nieuwe verlichting kunnen aanschaffen voor in het speellokaal.

Sinterklaasviering
Het organiseren van het sinterklaasfeest is ook een jaarlijks terugkerend iets. We kopen de cadeautjes voor de onderbouw, nodigen sint en zijn pieten uit, en zorgen dat het gehele feest in goede banen wordt geleid. Het is altijd een drukke maar gezellige dag.

Kerstviering
Bij de kerstvieringen schenken we koffie/thee of chocolademelk en zorgen we er voor dat alle kinderen met een presentje naar huis gaan.

Ondersteuning bij:
Verder doen we allerlei hand en spandiensten ter ondersteuning van het team, denk bijv. aan het schenken van koffie bij diverse activiteiten.; helpen bij schoolfotograaf; zo nodig meegaan bij excursies en schoolreisjes.

We zijn ons er wel van bewust dat wij al deze activiteiten niet zonder de hulp van u als ouders kunnen organiseren. Voor ophanden zijnde activiteiten kunnen wij dus eens een beroep op u doen, we hopen dat u ons niet teleurstelt en komt helpen…

Samen maken we ons sterk voor een gezellige schooltijd voor onze kinderen.