Jaarverslag MR 2016-2017

Jaarverslag MR. over het schooljaar 2016 – 2017 (tot nu toe) CNS Staphorst

Aldert houdt ons als MR. op de hoogte van de jongste ontwikkelingen, omdat hij zelf in het bestuur zit van het samenwerkingsverband 2203. (Meppel, Steenwijk, Hoogeveen)

Een punt van aandacht blijft de communicatie tussen bestuur en MR. Omdat wij als MR instemming of advies moeten geven over bepaalde zaken is het goed om de vergaderingen zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen. I.v.m. tijdsdruk is het niet altijd mogelijk alles op tijd onder ogen te krijgen, zoals de schoolgids.

Een aantal zaken die aan de orde zijn geweest:

1.     Formatie. MR. heeft ingestemd met het voorstel om in de loop van dit cursusjaar 2016 2017 voor de onderbouw een bevoegde leerkracht te benoemen. Toch zouden meer handen een welkome aanvulling zijn.

2.     Vakantierooster. Ook ingestemd. De kinderen zijn vrij op de dag van de Staphorster jaarmarkt.

3.     Schoolzwemmen. Een tweede serie van 6 lessen om het zwemmen op peil te houden voor kinderen van de bovenbouw is goed bevallen. Graag continueren. Er is voor de zwemlessen een veiligheidsprotocol opgesteld.

4.     Aanwezigheid van bestuur. Het bestuur heeft op de afscheidsavond van groep 8 geen praatje meer gehouden voor de kinderen en ouders.

5.     De cao voor het onderwijs: Wij maken gebruik van de zogenoemde overlegstructuur. Na de zomervakantie zijn we begonnen om op de middagen 5 minuten eerder te beginnen. Dit scheelt op jaarbasis zo’n 13 uur lestijd meer. Hierdoor komen we niet in de knel met de geplande vrije dagen en is er iets meer marge.

6.     Met de komst van ons huidige schoonmaakbedrijf is de situatie sterk verbeterd t.o.v. voorgaande jaren. Na de zomervakantie was de school echt schoon! Toch hebben we voorgesteld dat de school zeker twee maal per jaar door ouders schoongemaakt zal worden. Dit zal dan gebeuren in de maand januari, naast de reeds bestaande avond vlak voor de zomervakantie

7.     Vanuit de M.R. is een voorstel gedaan om alle kinderen van een veiligheidshesje te voorzien. Dit is in het voorjaar van 2017 gerealiseerd.

8.     Er is in dit cursusjaar een oudertevredenheidsonderzoek geweest. N.a.v. de bevindingen van ouders zal er naar diverse punten gekeken worden of we hierin wat kunnen betekenen voor de school.

9.     De MR. bestaat momenteel uit 6 leden, 3 teamleden: Linda Baarslag, Geke Witte en Hans Grobbe en 3 ouders, Linda Bos-Mijnheer, Norman Gerrits en Louis de Weerd. Louis gaat ons binnenkort na zijn termijn verlaten. We zijn ondertussen op zoek naar een nieuw lid die de oudergeleding kan gaan versterken.

                                                                                                              J. Grobbe