Ouderraad

De ouderraad (OR) is de schakel tussen de ouders en de school. Zo organiseert de OR verschillende activiteiten op schoolOR 2016 of ondersteunt de leerkrachten daarbij.

Het doel van de OR is het stimuleren en ondernemen van activiteiten die bijdragen aan een goed schoolklimaat, in samenwerking met andere ouders. Zo kan de ouderraad een beroep doen op de ouders voor hulp bij diverse activiteiten. Op deze manier kunnen er dingen gerealiseerd worden met een minimum aan kosten.

Taken ouderraad:

  • FinanciĆ«le ondersteuning van projecten/feesten
  • Organisatie Sinterklaasfeest en Kerstviering
  • Jaarlijkse worstenactie
  • Pleinverbetering en tuinonderhoud
  • Zo nodig begeleiden van de schoolreisjes en excursies
  • Oud papier (de opbrengst van deze inzameling wordt gebruikt om de jaarlijkse activiteiten voor de kinderen te financieren zoals Sinterklaasfeest en Kerstviering)

De ouderraad bestaat uit minimaal 7 leden, aangevuld met minimaal 1 lid van het personeel. De zittingstermijn is minimaal 3 jaar. Vergaderingen vinden minstens 1x per kwartaal plaats. De statuten van de Stichting Ouderraad CNS liggen ter inzage. U kunt deze aanvragen bij de secretaris of de voorzitter.

Jaarlijks organiseert de ouderraad, samen met het bestuur en medezeggenschapsraad, een jaarvergadering. Op deze avond wordt er verslag gedaan van de activiteiten.

 
Voorzitter:

Angeliek Wesselink
Secretaresse:
Mariska Bloemberg 
Penningmeester: 
Jan Schipper
Lid:
Karin Kruidhof 
Claes Bosman 
Marilyn Morsink
Danine Kruidhof 
Annelies Veijer
Melanie Juurlink
 

Lid personeel: 
Gerjanne Boerhof  
Petra Vegter