Godsdienstonderwijs

We hanteren de Bijbel als basis voor het godsdienstonderwijs. We gebruiken hiervoor een lijst met Bijbelverhalen die aan de orde komen. Bij de verhalen hebben we voor de bovenbouw een passend lied van de week.
Het lied van de week en de verhalen staan wekelijks op het CNS-Nieuws vermeld.

DSC02868Aan de kerkelijke vieringen wordt veel aandacht besteed.

Het Kerstfeest en het Paasfeest worden door de kinderen voorbereid en worden of samen met ouders/verzorgers gevierd of binnen de groepen. Ook hier geldt dat er een concrete uitnodiging via het CNS- nieuws komt.

Dank- en Biddag krijgen bijzondere aandacht binnen de groepen. Hiervoor worden geen ouders uitgenodigd.
Er wordt om de twee jaar een Kerk- School- Gezinsdienst gepland. Het is een samenkomst, een ontmoeting, van de drie ‘opvoeDSC02961dingsplekken’ van onze kinderen. Dit schooljaar is er op zondag 6 november 2016 om 14.30 uur een K-S-G dienst, in de sporthal.

 Een gift voor onze naaste

Elke maandagochtend kunnen de kinderen geld meenemen voor een project.
De opbrengst wordt samen met het collectegeld van Bid- en Dankdag, de Kerst- en Paasviering besteed aan een door het team en bestuur nader in te vullen doel. De ouders/verzorgers worden op de hoogte gebracht via het CNS-nieuws en/of de schoolkrant.
Naast de kortlopende projecten kennen we een langlopende verplichting: we hebben financiële hulp toegezegd aanPlan Nederland.
De eindverantwoordelijkheid van de besteding van deze gelden ligt bij het bestuur.