Instroom van kinderen

Alle kinderen die 4 jaar zijn geworden, worden in groep 1 geplaatst. Kinderen die binnen twee weken na de start van het nieuwe cursusjaar 4 jaar worden, zijn hele dagen welkom vanaf de eerste schooldag na de zomervakantie. In overleg met hun ouders/verzorgers zien we graag dat kinderen die in december 4 jaar zijn geworden in januari op school komen. Kinderen die kort voor de zomervakantie 4 jaar worden, heten we graag welkom na de zomervakantie.

Voorafgaande aan de vierde verjaardag worden de kinderen twee keer een dagdeel uitgenodigd om ‘kennis te maken’. Voor de zomervakantie worden meerdere kinderen tegelijk uitgenodigd om kennis te maken met (een deel van) hun nieuwe groep. Afhankelijk van het aantal 4 jarige kinderen wat gaat instromen gedurende een schooljaar, kan het bestuur een keus maken in de organisatie. Gezien de te verwachten instroom heeft het bestuur besloten om met ingang van janari 2018 een extra leerkracht in te zetten tot aan de zomervakantie. De kinderen die vanaf die datum instromen, komen bij deze leerkracht in de groep en gaan alleen de ochtenden naar school.